Metsä ja puuteollisuuden vaikutukset

08.06.2020

Vaikutus teollisuuteen

"Metsä ja puuteollisuutta on vuosikymmenten ajan pidetty Suomen talouden veturina. Metsäteollisuus.fi:n artikkelin mukaan, Suomen talous nojaa yhä vahvasti vientiteollisuuteen. Tiestikö että metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä on noin 20 prosenttia. Kansainvälisen kilpailun oloissa on tärkeää, että yritysten toimintaympäristö ja kustannuskilpailukyky pysyvät Suomessa kunnossa. Kun näitä lukuja katselee, herättää ilmaan kysymyksiä se, että miksi Suomeen ostettiin ulkomaista puutavaraa 11,6 miljoonaa kuutiometriä?"

Me toimitamme puutavaraa asiakasyrityksillemme, mutta myös jalostamme sitä omiin ja asiakkaidemme tarpeisiin. Pyrimme käyttämään puutavarasta kaiken mahdollisen materiaalin hyödyksi, jotta minimoisimme turhan luonnon ja ympäristön rasittavuuden. Ekologisuus ja ympäristöasiat lisäävät myös tuottavuutta ja tehokkuutta, mihin yleisesti ottaen liiketoimintaa tehtäessä pyritään. 

Kun puumateriaali kaadetaan omalla kalustollamme ja kuljetetaan se meidän omalle tehtaallemme Jurvaan työstettäväksi, syntyy toimitusketju jota pystytään seuraamaan tarkasti. Puumateriaalia työstäessä kaikki materiaali otetaan hyötykäyttöön ja syntyvän ylijäämämateriaalin ja jätteen määrä on olematon.

Myös metsiin tehtävät puiden istutukset jatkavat ekologista ajattelua, puu ja metsäteollisuuden ekologisuudesta. Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan puiden istuttaminen on paras yksittäinen tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Metsittämisen ydinajatus piilee hiilinieluissa, jotka nimensä mukaisesti varastoivat hiiltä. Hiilen vapautuessa ilmakehään sen luonnollinen kiertokulku jakaa hiilen ilmakehän, merien sekä kasvipeitteen kanssa.