Muuntautumiskykyinen väistötila

03.12.2020

Vallitseva Covid-19 epidemia on aiheuttanut maailmanlaajuisen kriisin, joka koettelee yhteiskuntaa sen jokaisella osa-alueella. Vaikutukset saattavat kestää pitkään ja epidemian ehkäisytoimenpiteillä voi olla myös kauaskantoisempia vaikutuksia.

Yksittäiselle kuluttajalle, nk "kaduntallaajalle" epidemian vaikutukset voivat näkyä ja tuntua esim. etätyöskentelynä, koulujen ja oppilaitosten kotiopiskeluna ja harrastustoimintojen rajoittamisena.  

Yhteiskunnallisesti epidemia aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Vaikutukset valtiontalouteen ja talouskasvuun on väistämätöntä, mutta esimerkiksi teho-hoidon tilojen riittävyys ja kapasiteetti ajettiin kevään ensimmäisessä vaiheessa täysin sietokyvyn ylärajalle.

Olkoon kysessä maailmanlaajuinen pandemiatyyppinen katastrofi, yrityksen toimitiloissa sattunut palo tai vesivahinko, koulutiloissa todettu home-ongelma, päiväkodissa havaittu sisäilmasta johtuvia haittoja vaativat kaikki tilanteet ratkaisuja, miten tilanteesta selvitään. 

Miten hirsirakenteinen väistötila voisi auttaa näissä kaikissa edellämainituissa skenaarioissa? 

Muuntautumiskyky

Perus rakenteeltaan Jouko Sjöblom Oy:n valmistamat hirsirakenteiset väistötilat ovat kaikki samanlaisia. Mutta jokainen yksikkö on täysin muokattavissa ja modifioitavissa asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Jos sairaanhoitopiirillä on tarvetta pikaiselle tilantarpeelle, esim. lisähoitoyksikön tai karanteeniyksikön perustamiseen, on väistötila siihen erinomainen vaihtoehto. 

Jos yritys tarvitsee toimitiloja, syystä tai toisesta? Vesivahingon, palovaurion tai minkä tahansa muun asian johdosta tuleva toimitilapula, on ratkaistavissa hirsirakenteisen väistötilan avulla. 

Homekkoulujen ja huonosta sisäilmasta kärsivien päiväkotien määrä kasvaa vuosi vuodelta ja päivä päivältä. Suomessa joka päivä, yli 50 000 oppilasta opiskelee väistötiloissa, normaalien koulurakennusten sijasta. 

Tilojen muuntautumiskyky on ihailtavaa. Tuotteet voidaan modifioida täysin vastaamaan asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeita. Olkoon tarve valokuitukaapelin tasoisesta tiedonsiirtomahdollisuudesta, opetuskäyttöön tarvittavista projektoreista ja videotykeistä tai hengityskoneiden vaatimaa varavoimageneraattoria, ovat kaikki mahdollista toteuttaa tuotteeseen. 

Muuntautumiskykyinen tuote, moneen eri tarpeeseen.